ที่ดูดความชื้น Zarpax รุ่น LV-A300 REUSABLE AUTO DEHUMIDIFIER

Attribute:

SKU : ZAR-LV-A300

Categories : Accessories Humidification

Share

ที่ดูดความชื้น Zarpax รุ่น LV-A300

ใช้ใส่ในเคสกึตาร์เพื่อดูดความชื้น

ถุงบรรจุลายคาร์บอนไฟเบอร์สวยงาม คงทน 

ใช้งานได้ยาวนาน สามารถ Recharge สารดูดความชื้นได้ โดยการนำเข้าไมโครเวฟ 6 นาที

มีป้ายบอกเมื่อถึงเวลา Recharge ใช้งาน ง่าย สะดวกมาก


ZARPAX Auto Dehumidifier from Innogoods on Vimeo.

 

Zarpax Auto-Dehumidifier LV-A300
Over time a car interior accumulates quite a lot of humidity, fogging up windows and making it almost impossible to see the road. Foggy windows are a not merely a nuisance – every car owner will agree that driving under such conditions is extremely dangerous.

The innovative Zarpax Auto Dehumidifier battles this problem valiantly, attracting excess moisture like a magnet, and effectively absorbing it. The product eliminates excess moisture, ensuring the comfort and safety of starting your daily commute with a clear windshield.

The product will also eliminate any bad odors that may have accumulated in the car interior. Your vehicle will have the same fresh smell as when you just bought it. The Zarpx Auto Dehumidifier hits two birds with one stone, making your driving experience safer, and that much more enjoyable.


Product Description
The Zarpax Auto Dehumidifier is an innovative and stylish car accessory that gets rid of condensation and musty odors in your vehicle. Utilizing our proven Zarpax dehumidifying technology, the product effectively absorbs excess moisture and makes driving safer and more pleasant.

Elegant Design
The product has a carbon-fiber design that will look great in any modern car interior. Zarpax Auto-Dehumidifier easily fits on the front panel, in the console or in the glove compartment.

No Leaks
Unlike regular calcium chloride dehumidifiers, the Zarpax Auto Dehumidifier will never leak or leave stains that might cause damage to the your car interior. The innovative absorbent effectively traps moisture, greatly reducing relative humidity in the car interior.

No Refills Needed
Zarpax Auto Dehumidifier was developed keeping convenience in mind. Our compact moisture eliminator can quickly and easily be recharged many times. When the product is saturated, an indicator on the product will tell you it is time to recharge by changing color. Just put the dehumidifier in a microwave for 6 minutes, and after cooling it is as good as new!

There is no reason to rely on bulky and inconvenient products that are more trouble than they’re worth. The easy-to-use Zarpax Auto Dehumidifier quickly and efficiently eliminates moisture as well as musty odors, making your road experience that much more enjoyable.